Rybka

Adam Rybka
Title: Prof. Dr. Arch.
Country of residence: Poland
Institution: Rzeszow University of Technology
Address: Politechnika Rzeszowska al. Powstancow Warszawy 12 35-959 Rzeszow Poland
Telephone: +48 178651624
Date of birth: 02/01/1956
Early Stage Researcher: No
Sex: Male
MC Member: Yes
WG membership:
1, 2, 4

It is important to resurge how to change the built environment  for CO2 reductions. Operation systems, embodied energy and potential for using low energy supply in  the   new and refurbished  of existing buildings must be take to account. I am interested in the adoption of new technologies and processes on a larger scale to create a low carbon built environment  and  the impact of such technologies on quality of life.  It is very interesting to investigate the drivers and barriers that may impact on the long term creation of low carbon regions in Europe.

Publications

2008

 • Rybka A., Ostafijczuk A.: Potrzeby i problemy wynikające z istniejącego stanu technicznego prefabrykowanych budynków wielorodzinnych i przemian społeczno-gospodarczych w Polsce Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 48, s. 45 - 54, 2008
 • Rybka A., Ostafijczuk A.: Charakterystyka możliwości modernizacyjnych budownictwa wielorodzinnego opartego na wybranych technologiach uprzemysłowionych stosowanych w latach 1957-1980, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 48, s. 39 - 43, 2008


2009

 • Rybka A,  Christiaen L., Rybka S.,.: Several definitions of zero-energy buildings depending on calculation procedure and boundary conditions, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 53, s. 33-38,  Rzeszów 2009
 • Rybka A., Kycko M.: The shaping of multifamily buildings with the steel structure, XII  International Scientific Conference Rzeszów – Lviv – Kosice, Book of abstracts, p. 54, Rzeszów 2009
 • Rybka A., Rybka S., Vande Casteele Y. Main goal - how to achieve a zero-energy building,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Zeszyt 53,  2009
 • Rybka A., Kycko M.: Kształtowanie domów wielorodzinnych o konstrukcji stalowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 55, s. 51 - 56, Rzeszów 2009
 • Rybka A.,: European Carbon Atlas, XIII Poland, Wales, UK  2009, p. 133 - 144, ISBN 978-1-899895-43-4


2010

 • Rybka A., Kozłowski T., Plewako Z.: Definition of suburban building stock. Case study: Nowe Miasto, Rzeszów, Poland  [in:] Improving the quality of suburban building stock, (red.) Roberto Di Giulios, p. 133 - 144, University of Malta, Valletta (Malta), 2010
 • Rybka A., Plewako Z., Kozłowski T.: Assessment of quality of suburban building stock. Case study: Nowe Miasto, Rzeszów, Poland [in:] Improving the quality of suburban building stock, (pod red.) Roberto Di Giulio p. 295 - 305, University of Malta, Valletta (Malta), 2010
 • Rybka A., Plewako Z., Kozłowski T.: Assessment of quality of suburban building stock. Indicators matrix: Nowe Miasto, Rzeszow, Poland [in:] Improving the quality of suburban building stock, (pod red.) Roberto Di Giulio p.445 - 456, University of Malta, Valletta (Malta), 2010
 • Rybka A., Walicka - Góral B.: Metoda oceny cyklu życia obiektu lub produktu (LCA)
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Marketing i Zarządzanie z. 17/3 t. 272, s. 327 - 334, 2010
 • Rybka A., Dudek J.: Miasto energooszczędne -wpływ kształtowania współczesnej urbanistyki i architektury na poziom emisji dwutlenku węgla, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techniczne, z. 14 s. 169 - 174, 2010
 • Rybka A.: Podmioty planowania przestrzennego w świetle polskiego ustawodawstwa
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57/2 s. 29 - 42, 2010
 • Rybka A.: Podstawy planowania przestrzennego w Polsce. Kontekst historyczny i europejski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.57/2 s. 43 - 51, 2010
 • Rybka A.: Problems of the large-panel buildings envelops
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57/1, s. 149 - 160, 2010
 • Rybka A.: Refurbishment of prefabricated multifamily dwelling buildings in Poland
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57/1, s. 161 - 168, 2010
 • Rybka A.: Design of a Passive Hotel in Rzeszow, Poland [in:] Strategies for a Low Carbon Urban Built Environment, (red.) Vincent Buhagiar, p. 39 - 46, MIDSEA BOOKS LTD, Valletta (Malta), 2010


2011  

 • Rybka A.,  Near Zero house – Green building materials, Konferencja: 2nd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS-2) „European Cooperation in Science and Technology” 19 - 21 June, Nisyros – Greece 2011, p. 1 - 12, 2011
 • Rybka A., Walicka-Góral Beata., Teoria i projektowanie architektoniczne – Dom jednorodzinny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Materiały Pomocnicze, Rzeszów 2011, s. 1 - 98,  ISBN 978-83-7199-680-1